Archived version

Menu (Ctrl+M)
Document's card (Ctrl+K)
Content (Ctrl+I)
Links from/of document (Ctrl+L)
My comments (Ctrl+Y)
Hide comments (Ctrl+T)
Hide comments ILLI (Ctrl+R)
My bookmarks (Ctrl+U)
To favorites (Ctrl+B)
History of changes (Ctrl+H)
Voiceover
Compare redactions (Ctrl+J)
In two languages (Alt+T)
Translate via Google (Alt+G)
Found: 0/0
Coincidence:
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесі мен Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің "Жіктелімдер және стандарттар" ақпараттық жүйесі арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылға арналған ақпаратқа қол жеткізу және беру қағидаларын бекіту туралы
Document is chargeable. Price - 70 тенге. Operation needs

Comments

Загрузка...